Bestuur ZWO-commissie 9 juli 2010

Leden ZWO-commissie

ZWO-commissie

Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

 logo ZWO

 

De ZWO-commissie heeft als doel de wereld van veraf dichterbij te brengen.
In onze wereld leven veel mensen in armoede, vaak verstoken van veel essentiële levensbehoeften zoals (goede) medische voorzieningen, scholing, (schoon) drinkwater.

Kerkinactie steunt heel veel projecten in ontwikkelingslanden. Die projecten verschillen vaak van karakter. Zo zijn er zendings-, (wereld)diaconale- en ontwikkelingsprojecten.

Het geld dat de ZWO-commissie via collecten, giften en de actie Kerkbalans binnen krijgt wordt besteed aan de projecten van Kerkinactie, verdeeld over de verschillende aandachtsgebieden.

In 2014 heeft de ZWO commissie namens u ondersteuning gegeven aan het Ndola Project in Zambia. Dit project betreft een centrum voor de opvang van de jeugd aldaar. Daarnaast zijn de volgende projecten van “Kerk in Actie” financieel ondersteunt:

-        In India een project voor hulp aan kinderen werkzaam in de steengroeven

-        In Indonesië, Zuid-Sumatra, een project voor hulp aan de rijstboeren

-        In China een zendingsproject met speciale aandacht voor de Bijbel verspreiding

-        In Moldavië financiële ondersteuning aan de armste mensen daar

-        In Sierra Leone hulp aan de ex-kind soldaten

De ZWO-commissie heeft als taak al deze facetten van haar werk voortdurend onder de aandacht te brengen. Via de kerkbode, (door middel van folders voor) ZWO-zondagen, acties voor een speciaal doel, het verkopen van de Missie/Zendingskalender en via het missionair en diaconaal tijdschrift 'Vandaar'.

De commissie vergadert ongeveer zes keer per jaar. 

 

Kinderen in de knel

De ZWO-commissie zet zich ook in voor 'Kinderen in de knel'. Deze organisatie steunt kinderen die vaak over het hoofd worden gezien, zoals oorlogskinderen, vluchtelingkinderen, straatkinderen, kinderen in de prostitutie, werkende kinderen en kinderen in gevangenschap.

De kerken die samen 'Kinderen in de knel' hebben opgericht, zien het als een roeping om deze kinderen zicht op een betere toekomst te bieden. 'Kinderen in de knel' geeft daarom financiële steun aan ongeveer 90 projecten in ontwikkelingslanden. In deze projecten staan de eigenwaarde en verantwoordelijkheid van de kinderen voorop.

 

Samenstelling commissie ZWO

Voorzitter: vacant
Secretaris: Dini Gosker, Jan Ligthartstraat 26. Tel. 3322132
Penningmeester: vacant
Anneke Abma, Dr. Schaepmanlaan 91. Tel.3325035
Jeanet van Bentum, Burg.Oldenhoflaan 2. Tel.3314830