Eredienst Vespers 19 juli 2010
 

Adventsvespers

De eerste vier weken van het kerkelijk jaar worden gebruikt voor de voorbereiding op het Kerstfeest. De kleur die bij deze tijd, de Adventstijd, hoort is paars: de kleur van inkeer en van voorbereiding. Deze kleur is terug te vinden in het kleed op de avondmaalstafel en de bloemen voor in de kerk.

In de adventsperiode is er iedere zondagavond een vesper. De vespers zijn korte avonddiensten. De voorganger of liturg is over het algemeen een gemeentelid. De dienst bestaat uit lezingen, gebed, samenzang en een korte meditatie. Vaak zijn de diensten verbonden door een thema. Ook een muzikaal moment kan een belangrijke plaats innemen in de vesper.

De vespers, die zijn voorbereid door de Taakgroep Eredienst en Liturgie, worden gehouden in het Open Hof en beginnen om 19.00 uur.

Voor de vespers in de weken voor Pasen, zie bij 'Stille Week'.