Gemeente Vertrouwenspersoon 31 oktober 2016
 

Vertrouwenspersonen 

 

bij ongewenst grensoverschrijdend gedrag 

inzake pastorale en kerkelijke gezagsrelaties

 

 

Veiligheid

 

Een kerkelijke gemeente wil een veilige plaats voor iedereen zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. De kerk bestaat uit mensen die fouten kunnen maken, ook leden van de kerk die een kerkelijke functie of ambt vervullen. Ook in onze plaatselijke kerk kan daardoor sprake zijn van ongewenst grensoverschrijdend gedrag door iemand die een kerkelijke functie bekleedt. We denken hierbij aan misbruik van macht of misbruik van seksuele aard. Soms is het ongewenste gedrag overduidelijk, maar het kan ook heel subtiel zijn. 

 

Vertrouwenspersonen

 

Voor mensen die hiermee te maken hebben (gehad) of die het signaleren bij derden heeft de Algemene Kerkenraad interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij hebben als taak het geven van eerste opvang en begeleiding: zij kunnen een luisterend oor bieden, adviseren over wel of niet nemen van verdere stappen en helpen bij het doorverwijzen naar eventuele hulpverlening. De vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht en zullen geen verdere stappen ondernemen zonder overleg met de betrokkenen. De vertrouwenspersonen zijn bekend met het protocol dat door de landelijke PKN voor bovengenoemde situaties is ontwikkeld (te vinden via de website van PKN).

 

De kerkenraad heeft voor onze gemeente Janna Bakering (psychologe) en Henk Foekens (voorheen bestuurder Ouderenzorg) aangesteld als interne vertrouwenspersonen. U kunt hen bereiken per mail via vertrouwenspersoon@gereformeerdekerkkampen.nl  of telefonisch via 06-10244986 (Janna) en 06-53898692 (Henk).

 

 

SMPR

 

Naast de vertrouwenspersonen van de Gereformeerde Kerk Kampen bestaat ook het interkerkelijke meldpunt Seksueel Misbruik Pastorale Relaties (SMPR - www.smpr.nl). Hier kunt u terecht wanneer u uw verhaal liever doet aan iemand buiten de gemeente.