Diversen Thuiskerk 9 juli 2010
 

De Thuiskerk of kerkradio is er voor wie aan huis gebonden is en toch graag de kerkdiensten vanuit de wijkkerk zou meebeleven. Geluisterd kan worden naar diensten in alle kerkgebouwen van de Gereformeerde Kerk te Kampen en de Hervormde Gemeente te Kampen: de Westerkerk en het Open Hof, de Burgwalkerk, de Broederkerk en de Bovenkerk.

Een aanvraag of opzegging van een aansluiting op de thuiskerk (kerkradio) kunt u indienen bij uw sectiediaken, die dit doorgeeft aan de secretaris van de diaconie.

Bij klachten of storingen kunt u contact opnemen met Wim Zwanepol, telefoon 3328793.