Eredienst Stille week 19 juli 2010
 

Aswoensdag en Stille Week

Ieder jaar wordt er in de Veertigdagentijd een aantal bijzonder diensten gehouden in Open Hof.

Met Aswoensdag begint de voorbereidingstijd op Pasen. Veertig dagen van inkeer en verootmoediging, veertig dagen waarin wij ons erop bezinnen hoe we door de woestijn van het leven gaan, maar waarin we mogen ervaren hoe Christus die weg mèt ons gaat. Een tijd van voorbereiding, van omkering, van jezelf toetsen, nagaan hoe je in het leven staat. Een tijd van waken en bidden, een tijd van stilstaan bij de nood van de wereld. Misschien een tijd van vasten, van afzien van ‘noodzakelijke’ gewoontes.

We willen de voorbereidingstijd op Pasen mèt elkaar ingaan door samen te komen in een vesper. Een sobere dienst waarin uitleg geven wordt over de betekenis van Aswoensdag en zijn symbolen. Daarnaast is er plaats voor lezing, gebed en samenzang.

In de laatste week van de Veertigdagentijd, de Stille Week, worden ieder avond diensten gehouden. Ieder jaar kunt u in deze week op maandag, dinsdag en woensdag een vesper meevieren. Iedere avond een kort moment van bezinning, een korte samenkomst waarin we samen stil worden, samen lezen uit het Woord, samen zingen en bidden en ons zo richten op het lijden en sterven van Christus. Het kan ons helpen om bewust naar Pasen toe te leven. De vespers worden gehouden om 19.00 uur in het Open Hof.

Witte Donderdag  vormt samen met Goede Vrijdag en Stille Zaterdag ‘De drie dagen van Pasen’, het einde van de 40-dagentijd en het begin van het Paasfeest.

Op Witte Donderdag  bent u welkom in een dienst van Schrift en Tafel. De avondmaalsviering is een kringviering. We vieren de gemeenschap van het avondmaal, waarin ons in brood en wijn de tekenen van hoop worden aangereikt.

Op Goede Vrijdag  klinkt het lijdensverhaal in zijn geheel, in een sobere dienst. De lezingen worden afgewisseld met zang, stiltes en passende muziek.

De dienst op Stille Zaterdag begint in duisternis. De nieuwe paaskaars wordt ontstoken, het licht wordt doorgegeven: vanuit de duisternis gaan we naar het licht. In deze dienst zullen de symbolen van Heilige Doop en Heilig Avondmaal een plaats krijgen en zullen we ons geloof hernieuwd belijden.

De Taakgroep Liturgie hoopt van harte dat velen van u de gelegenheid vinden om de hele Paascyclus mee te vieren en zo met elkaar op Naar Pasen op Weg te gaan. De tijden en plaats van de vieringen worden in de kerkbodes vermeld.