Eredienst Preken die spreken 19 juli 2010
 

Preek dr. O. Noordmans in de Burgwalkerk

 

Op zondag 10 november zal in de middagdienst in de Burgwalkerk een preek van Oepke Noordmans (1871-1956) worden gehouden. Noordmans, die zijn leven lang dorpsdominee is geweest (in Friesland en later in het Gelderse Laren), groeide uit tot een van de meest oorspronkelijke en diepzinnige theologen die Nederland gekend heeft. In de vele meditaties die hij heeft geschreven en in de preken die ver na zijn dood zijn uitgegeven, fonkelt het. Zo ook in de preek over de gelijkenis van de zaaier, die vertolkt zal worden door ds. Jaap van der Laan.

Na de preek geeft organist Sander van den Houten een improvisatie over de gehoorde preek.

Voor de dienst is er niet het gebruikelijke orgelspel, maar klinkt cd-muziek: ditmaal drie psalmen, gezongen door het Amsterdams Synagogaal Koor. Ter inleiding op de dienst wordt nog een kort werk van Heinrich Schütz ten gehore gebracht: ‘Himmel und Erde vergehen, aber meine Worte vergehen nicht.’

De dienst begint om vijf uur.


Preken die spreken – om nog eens na te lezen

 Ook dit jaar worden de preken uit de serie ‘Preken die spreken. Woorden van geloofsgetuigen door de eeuwen heen’ gebundeld. Om ze nog eens na te kunnen lezen.

Het gaat om zeven preken: van Maarten Luther, K.H. Miskotte, Dietrich Bonhoeffer, Kaj Munk, Johannes Calvijn, Aurelius Augustinus en Dorothee Sölle.

Aanstaande zondagmiddag ligt er een intekenlijst in de hal bij de ingang van de Burgwalkerk; het boekje met de preken is ook te bestellen via prekendiespreken@gmail.com. De kosten zijn € 3,00; voor wie buiten Kampen/IJsselmuiden woont komen er nog portokosten bij.


Er valt in onze kerkdiensten niet alleen naar de eigen predikanten te luisteren of naar een gastpredikant, maar af en toe ook naar grote predikers uit het verleden. In de Burgwalkerk welteverstaan, een aantal keren per jaar op zondagmiddag om vijf uur. Preken die spreken heet dat project – met als ondertitel: Woorden van geloofsgetuigen door de eeuwen heen.

In 2008 is het begonnen met een preek van Maarten Luther. Er kwamen verrassend veel mensen op af, niet alleen uit Kampen, maar overal vandaan – tot uit Joure en Amsterdam en Ermelo. Die brede belangstelling is gebleven. Er verschenen grote artikelen in De Stentor en in NRC Handelsblad, de radio besteedde aandacht aan het initiatief, elders in het land zijn soortgelijke diensten gehouden. Het ís ook heel bijzonder: dat eeuwenoude preken onder het stof vandaan worden gehaald en nog steeds mensen blijken aan te spreken. Zo blijvend actueel kunnen preken zijn.

Van de voorgangers wordt gevraagd dat zij zich de preek eigen maken, dat het als het ware hun eigen preek wordt. Het is dan ook niet zo dat zij de preek van hun collega-van-vroeger voorlezen, maar ze houden die preek.

Voor die diensten is een eigen liturgisch model ontwikkeld: onder andere het samen zeggen van de apostolische geloofsbelijdenis (‘in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen’), het samen bidden van het Luthers avondgebed (‘Heer, blijf bij ons’), het luisteren naar passende CD-muziek en naar een stuk uit de orgelliteratuur.