Gemeente Pastoraat 9 juli 2010

Predikanten van de Gereformeerde Kerk van Kampen

 

 


  Ds.Eigenhuis Drs. M.L. Eigenhuis, geb. 19-7-1959

   Wijkgemeente Open Hof.
   Predikant te Oudega (Smallingerland) 24-1-1988.
   Veenendaal 31 januari 1993, Oldekerk 21-9-1997.
   Kampen 17-8-2003.

   Adres: Jan van Arkelstraat 13, 8265 CK, tel. 3325927.
   E-mail:


 Ds.de Vries    Mw. ds. A.K. de Vries, geb. 31-12-1958


    Sinds 1 mei 2009 geestelijk verzorger Myosotis                               

    Adres: Hogenkampseweg 23-B, 8022 DA Zwolle,
    Telefoon: 06-49616556, E-mail: 

 


 

 


 

Informatie over secties en ambtsdragers is te vinden bij de wijken

Overlijdensberichten kunnen gemeld worden aan de wijkpredikant, en indien die afwezig is of bij een vacature aan de wijkouderling of wijkscriba.

Geboorteberichten kunnen gemeld worden aan het Kerkelijk Bureau () en de wijkpredikant. Daarnaast willen de sectieouderling en -diaken ook graag op de hoogte gesteld worden.

Informatie over het aanvragen van doop of huwelijk is elders op de site te vinden bij Info -> Kerkelijk Bureau.


Studentenpastoraat

De commissie studentenpastoraat is ontstaan na het opheffen van de studentenwijk, in oktober 1998. De commissie heeft als doel de belangen van de studentleden te behartigen op het gebied van vorming en toerusting, eredienst en pastoraat aan studenten, inclusief de buitenlandse studenten.

Commissieleden participeren in de werkgroep Vorming en Toerusting, de voorbereidingsgroep Schrift- en Tafeldiensten en de jaarlijkse week naar de kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk). Samen met de kerkenraad Burgwalkerk is zij verantwoordelijk voor de diensten van Schrift en Tafel die iedere eerste zondag van de maand plaatsvinden in de Burgwalkerk. Na deze diensten is er de mogelijkheid tot ontmoeting bij de koffie en tijdens de diaconale maaltijd.

Samenroeper: vacature
Student-lid Vorming en Toerusting: vacature.
Contactpersoon Taizé: vacature
Voorbereidingsgroep Schrift- en Tafeldiensten: vacature


PREDIKANTEN VAN 1852-2009

Voorheen werd onze kerk gediend door de predikanten:

Helenius de Cock: 11-1-1852/2-12-1854; de docenten van de Theol. School: dec.1854 tot juni 1864; ­W.H. Gispen: 26-6-1864/ 5-5-1873; L. Spoel (Geref. Kerk B): 1888/ 1892; J. Bavinck: 4-8-1873/ 24-1-1903; M. Schuurman: 23-8-1903/ 25-7-1909; G. Wisse: 5-12-1909/ 20-10-1912; G. Elzenga: 22-2-1891/ 24-8-1918; J.J. Westerbeek van Eerten: 9-4-1893 (toen Geref. Kerk B) /1-4-1924; C. de Bruyn IJz. (Miss. Pred.): 23-2-1905/ 10-11-1927; L. Kuiper: 22-8-1920/ 16-11-1932; H.H. Schoemakers: 5-4-1914/ 27-6-1938; J. Overduin: 6-6-1933/ 19-3-1939; C.B. Bavinck: 9-7-1939/ 10-7-1944; C.H. Lindeboom: 11-12-1943/ 19-8-1944; J. de Waard: 19-3-1933/ 25-6-1945; dr. C.N. Impeta: 19-9-1920/ 15-12-1946; E.I.F. Nawijn: 9-9-1945/ 10-4-1950; R. de Vries: 16-3-1947/ 17-6-1956; J.L. Wielenga: 27-1-1952/ 6-1-1957; W.H. Melles: 27-1-1957/ 19-11-1961; dr. D.van Swigchem: 7-10-1956/ 8-5-1966; G.Heijerman: 15-4-1962/ 27-8-1967; G. Brinkman: 7-9-1958/ 11-2-1968; S.S. van Dijk: 26-11-1967/ 16-8-1972; E.Th. Thijs: 4-9-1966 / 10-9-1974; J. Baaijens: 1-8-1971/ 1-8-1977; R. Akkerman: 13-7-1969/ 16-9-1978; K. Welbedacht: 13-10-1974/ 25-11-1979; dr. J.C. de Moor: 1-7-1979/ 15-7-1981; J. ter Horst: 1-3-1981/ 1-10-1986;  mw. D.L. Havinga: 31-1-1982/ 31-10-1987;  S. Landheer: 3-6-1979/ 1-7-1988; J.G. Luinstra (miss. pred.): 18-10-1982/26-4-1992; W. van Herwijnen: 1-7-1989/ 1-1-1997; Tj. Kuipers: 1-9-1982/ 1-7-1998; J. Faber: 1-8-1975/ 1-11-1998;  R.S.E. Vissinga: 1-8-1987/ 5-6-2002; Dr. G.J. Mink: 22-6-1997/ 9-1-2005; mw. E. Braam: 30-8-1998-1-8-2011; D.J. Lagerweij: 30-8-1998/ 18-7-2010; M.L. Eigenhuis: 17-8-2003; dr. E. van der Veer: 4-9-2005/7-3-2015; Ds. A.J.J. van Noord.