Diversen Formulier ambtsdragers 20 juli 2010
 

De plaatselijke gereformeerde kerk heeft de traditie vastgehouden om alle ambtsdragers te vragen hun handtekening te zetten in een boekje dat al vanaf het begin van de 20e eeuw in gebruik is.

Oorspronkelijk gaf de handtekening aan dat men de DRIE FORMULIEREN VAN EENIGHEID onderschreef.  Iedere ambtsdragers was verplicht zijn handtekening te zetten. In 2004, met de totstandkoming van de PKN, is gekozen voor een nieuwe formulering. Ambtsdragers wordt gevraagd aan te geven dat zij zich verbonden voelen met het belijden van de kerk. Volgens de nieuwe kerkorde is men niet meer verplicht zijn handtekening te zetten, maar de meeste ambtsdragers tekenen wel.

De tekst waar men voor tekent staat hieronder:


Wij, ambtsdragers verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Kampen
in de Protestantse Kerk in Nederland, verklaren met deze ondertekening,
dat wij de Heilige Schrift erkennen als het Woord van God, de gezaghebbende
openbaring van het Evangelie Gods in Jezus Christus,
en daarom als de enige regel voor geloof en leven.
Wij beloven ons gezamenlijk ambtelijk werk te zullen verrichten in
verbondenheid met het belijden van de kerk, zoals verwoord
in de Kerkorde van de Protestantse Kerk, artikel 1, lid 4,
en voor dit belijden op te komen.