Diversen Lijfrente 9 juli 2010
 

Uw Vaste Vrijwillige Bijdrage geheel aftrekbaar?

De Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) kunt u ook door middel van een lijfrente voldoen.

U gaat in dat geval de verplichting aan dat u gedurende een periode van ten minste vijf jaar, een bepaald bedrag per jaar uitkeert aan de kerk. De lijfrente eindigt na verloop van de afgesproken periode, maar ook wanneer u eerder komt te overlijden. Vandaar de term lijfrente; zij is afhankelijk van het leven van de schenker.

Voor u heeft de lijfrente het voordeel dat het bedrag geheel aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Zij is dus niet afhankelijk van de beperkingen die gelden voor de jaarlijkse giften.

Voor de kerk heeft de lijfrente het voordeel dat zij nu al een toezegging heeft voor de komende periode van ten minste vijf jaar. Op deze manier kan zij beter begroten hoeveel inkomsten via deze weg per jaar wordt verkregen.

Een lijfrente kan als volgt worden geregeld. Op de website van de kerk staat een formulier die u kunt uitprinten en invullen. Deze formulieren zijn uiteraard ook via het Kerkelijk Bureau te verkrijgen. Hierop kunt u ook aangeven in welke termijnen u de lijfrente wenst te voldoen.

Het ingevulde en getekende formulier levert u in bij het Kerkelijk Bureau. Het Kerkelijk Bureau zendt het vervolgens door naar onze notaris. Hij zal de notariële akte die voor een lijfrente nodig is, verzorgen. U krijgt van hem een uitnodiging om de akte te tekenen.

Download lijfrente-formulier (pdf, 15 kB)