Commissies Vorming en Toerusting (V&T) 9 juli 2010
 

De commissie Vorming & Toerusting is ingesteld in 1983. Deze commissie verzorgt vanuit en voor de wijkgemeenten een aanbod van leer- en gespreksgroepen. Ieder jaar rond de startzondag, in september, worden de activiteiten van het nieuwe seizoen gepresenteerd. Het programmaboekje wordt met de kerkbode verspreid en is daarna ook op de boekentafels van de kerken aanwezig, zodat u altijd een exemplaar mee kunt nemen.

Hopelijk zijn er elk jaar weer kringen die u aanspreken. Ze zijn vormend en toerustend en bovendien van belang voor de ontmoeting en nadere gedachtewisseling over gelo­ven en leven.

De Commissie Vorming en Toerusting (PKN Kampen/IJsselmuiden) bestaat uit:

Voorzitter: Gerrit de Munnik, Horstsingel 56, 8266 HE  Kampen, tel.3320418
Secretaris: Nettie Deen, Ratelaar 44, 8265 CW, tel.3326682, e-mail: n.deen@home.com
Penningmeester: Sjoukje Benedictus, J. van Arkelstraat 5, 8266 CK  Kampen, tel.3315986                                                                               IBAN: NL35 INGB 000 57 82 724 t.n.v. Commissie Vorming en Toerusting

Het gironummer is:  5782724 t.n.v. Commissie Vorming en Toerusting

Deelnemersadministratie : Theo Vink, Oranjesingel 7, 8262 EK  Kampen, tel.3325258

Eindredactie/opmaak programmaboekje : Wim L. Helleman, Jac. Catsstraat 449, 8265 XW  Kampen, tel.3330439                                               e-mail: wimhellemansr@kpnmail.nl

Leden:     Janna Bakering, Boelestraat 38, 8266 DW Kampen, tel. 332 52 93

                Ingrid van der Berg, Beekmanstraat 187, 8265 ZT  Kampen, tel.7550 24 70 / 06 135 85 34

                Leon Eigenhuis, Jan van Arkelstraat 13, 8266 CK  Kampen, tel. 332 59 27

                Betty Jansma-IJzerman, Burg. Oldenhoflaan 106, 8264 BK  Kampen, tel. 331 73 96

                Betsy Leidekker-Potters, Esdoornhof 4, 8266 GA  Kampen, tel. 331 90 11                

                Klaske van ’t Oever-Koopman, IJsselkade 29, 8261 AC  Kampen, tel. 331 90 47

                Theo van Staalduine, Oudestraat 47-I, 8261 CE  Kampen, tel 332 65 34