Info

Info

Algemeen

Algemene informatie over de Gereformeerde Kerk van Kampen en de wijkgemeenten

Contact
 
Geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Kampen
 
Giro Bank

GIRO- EN BANKREKENINGNUMMERS
 

Kerkelijk Bureau

Gegevens Kerkelijk Bureau met o.a. informatie over doop, huwelijk, collectemunten, stencilwerk, huurtarieven enz.