Info Geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Kampen 9 juli 2010
 
Burgwalkerk   Westerkerk  Open Hof
       Burgwalkerk                            Westerkerk                            Open Hof                 

Vóór of op 4 juni 1835 werd onze Kerk als Chr. Afgescheiden Kerk geïnstitueerd. Ze ging op 18 juni 1836 (onder leiding van ouderling Hoksbergen, die eerst oefenaar en daarna predikant van deze kerk was) over tot de Gereformeerde Kerken onder 't Kruis. De Christelijke Afgescheiden Kerk kwam in 1851 opnieuw tot openbaring. Vanaf 1869 was haar naam Christelijk Gereformeerde Kerk en van 1892-1895 was haar naam Gereformeerde Kerk A. Daarnaast ontstond in 1887 als Kerk van de Doleantie de Gereformeerde Kerk, die van 1892-1895 heette de Kerk B. Op 20 juli 1895 kwam door de samenvoeging van 'A' en 'B' de éne Gereformeerde Kerk. 

Op 20 augustus 1944 is de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) van onze Kerk afgescheiden. Sinds 1 mei 2004 maakt onze kerk deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, evenals de Hervormde Gemeente en de Evangelisch Lutherse Gemeente alhier. Op plaatselijk niveau zijn deze kerken echter nog niet samengegaan, al zijn er wel contacten, met name in de wijk Open Hof, waar hervormden en gereformeerden gebruik maken van één kerkgebouw.

Met ingang van 1 november 2008 is er een nauw samenwerkingsverband tussen de gereformeerde wijkgemeenten Burgwalkerk en Open Hof en de hervormde wijkgemeente Open Hof. De kerkdiensten zijn gemeenschappelijk en ook vele andere activiteiten worden gezamenlijk georganiseerd. 

Verdere informatie over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen is te vinden in het boek van drs. H.G.Leih.

Boek drs.Leih