Eredienst Algemeen 9 juli 2010
 

Er is een grote verscheidenheid aan vieringen in de drie kerkgebouwen.

Normaal gesproken zijn er drie morgendiensten: In het Open Hof in de zomer 9.30 uur en in de winter 10.00 uur; in de Burgwalkerk om 9.30 uur en in de Westerkerk om 10 uur. De morgendiensten in het Open Hof zijn soms identiek en met dezelfde voorganger, maar ze kunnen onderling ook (zeer) verschillen.

In de Westerkerk is in de regel ook een avonddienst (17.00 of 19.00 uur, zie rooster). In de andere kerkgebouwenvan is er soms een middag- of avonddienst. De middagdienst (in de Burgwalkerk) begint om 17.00 uur, de avonddienst (in het Open Hof) om 19.00 uur. Soms wordt zelfs zowel een middagdienst als een avonddienst aangeboden. Deze vieringen betreffen cantatediensten, Taizé-diensten, themadiensten, enzovoort. Zie daarvoor verder op deze site.