Eredienst Cantatedienst 19 juli 2010
 

  J.S.Bach

 

  Dienst met Bach-cantate in Burgwalkerk

 

   Aanvang van de diensten is altijd 17.00 u
   

    Zie voor actuele informatie de website van de Burgwalkerk

 

 

 

 

 

 


Met enige regelmaat, een keer of zes per jaar, worden in de Burgwalkerk op de zondagmiddag cantatediensten gehouden. Al sinds 1975, toen de toenmalige orgelist Theo van Dijk het initiatief tot deze diensten nam. Het zijn gewone kerkdiensten, geen concerten. De cantate vormt een onderdeel van de dienst, die ook uit andere onderdelen bestaat: lezingen, liederen, gebeden en een korte preek, meestal overweging genoemd.

Daar zijn de cantates oorspronkelijk ook voor gemaakt: niet voor de concertzaal, maar om uitgevoerd te worden in een zondagse eredienst. De cantates van Johann Sebastian Bach volgen in de regel wat er op een bepaalde zondag aan de orde is – vooral de evangelielezing van de betreffende zondag volgens het Lutherse leesrooster. Daar geeft de cantate als het ware een commentaar op.

De cantates, die in de Burgwalkerk tot klinken worden gebracht, worden uitge­voerd door het Bachkoor en -orkest o.l.v. diverse dirigenten met medewerking van solisten. 

Het koor is samengesteld uit vrijetijdszangers die zich hebben aangemeld omdat zij graag mee willen zingen in cantatediensten en daarvoor over de nodige zangcapaciteiten beschikken. Bij het orkest hebben wij in de regel te maken met beroepsmusici; zij worden vanwege hun des­kundigheid gevraagd om mee te werken. Dat geldt uiteraard ook voor de solisten.

Het ligt voor de hand dat zowel de beroepsmusici als de solisten een vergoeding ontvangen voor hun medewerking, al staat deze vergoeding in geen verhouding tot wat in de wereld van de klassieke muziek gebruikelijk is. Het meedoen aan de cantatediensten is ook voor hen voor een groot deel liefdewerk.

 De voorbereiding van de cantate, het instuderen van de partijen is een indivi­duele aangele­genheid. Pas op de zaterdagmiddag, nadat iedereen zich thuis grondig heeft voorbereid, komt het koor voor het eerst bijeen voor een echte repetitie; deze repetitie wordt op zondagmiddag voortgezet. Dan komen ook de orkestleden bij elkaar, evenals de solisten, om o.l.v. de dirigent en samen met het koor de verschillende partijen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Voorafgaand aan de dienst en ook na afloop voert de organist Sander van den Houten een werk van Bach uit.

In de loop van de jaren zijn de cantatediensten in de Burgwalkerk een begrip geworden – in Kampen en de wijde omgeving.

Wat de onkosten betreft: bij de uitgang van de kerk krijgt u gelegenheid een bijdrage te leveren: een gift om deze cantatediensten in stand te houden. Deze mandcollecte wordt u hartelijk aanbevolen! U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening 90.90.60.010 t.n.v. Wijkfonds Burgwalkerk onder vermelding van: Gift Cantatediensten.

 

Hartelijk aanbevolen !!!!!  

Musicus