Bestuur

Taken Algemene Kerkenraad

Algemene Kerkenraad
 
Beleidsplan maart 2013

De Algemene Kerkenraad heeft ervoor gekozen de besluiten van 28 januari 2013 te beschouwen als uitgangspunt voor haar beleid in de eerstkomende tijd. Zie de tekst hieronder.

Besluiten over kerkgebouwen en predikantsplaatsen
 
College van Diakenen
 
College van Kerkrentmeesters
 
Regelingen
 
Wijkgemeenten
 
ZWO-commissie

Leden ZWO-commissie