(Project)groep Beraadsgroep van kerken 9 juli 2010
 

Doel: Ontmoeting. Het gesprek over de oecumenische vragen aan de kerken te bevorderen. Het organiseren van activiteiten op oecumenisch terrein.

Elke vrijdagavond is er een oecumenisch avondgebed in de Lutherse kerk. Aanvang: 19.30 uur.

Er zijn oecumenische diensten in de gebedsweek van de Eenheid (januari), met Pinksteren en in de Vredesweek (september), in één van de kerken. Aanvang: 19.00 uur.

Deelnemende kerken: Baptistengemeente, Doopsgezinde Gemeente, Evangelie­gemeente de Ontmoeting, Evangelisch-Lutherse Kerk, Gereformeerde Kerk, Leger des Heils, Rooms Katholieke Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk, Nederlandse Hervormde Gemeente, de Vrije Evangelische Gemeente en de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden.

Contactpersoon: mw. B. Siebrand-Koper, secr., Bovensingel 5, 8266 BS, tel. (038)-3332280.

Rekeningnummer Beraadsgroep van Kerken (voor giften): 909033528.