Info Giro Bank 21 juli 2010

GIRO- EN BANKREKENINGNUMMERS
 

 
Gereformeerde Kerk, Burgwal 59, 8261 EP Kampen:
rekeningnummer NL17 FVLB 0635 8156 99 voor alle Vaste Vrijwillige Bijdragen aan Kerk.
Andere betalingen, giften voor de Kerk e.d., op rekeningnummer  NL48 FVLB 0699 8785 00 t.n.v. Gereformeerde Kerk Kampen.


Diaconie: t.n.v. de penningmeester van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Kampen, rekeningnummer NL09 SNSB 0909 3651 99

Voor Zending en Werelddiaconaat (ZWO): rekeningnummer  NL 50 RABO 0373 7277 39
 

Beraadsgroep van Kerken: t.n.v. Beraadsgroep van Kerken Kampen, rekeningnummer NL 86 SNSB 0909 0335 28 voor giften t.b.v. oecumenische activiteiten.


Kontakt Kampen-Hongarije/Roemenië: algemeen rekeningnummer NL 58 ABNA 0596 9352 85; steunfonds studenten rekeningnummer NL32 ABNA 0586 7118 56; beide t.n.v. Stichting Kontakt Kampen-Hongarije/Roemenië.

Kerkbode: t.n.v. administratie Kerkbode Gereformeerde Kerk, Burgwal 59, 8261 EP Kampen, rekeningnummer NL67 FVLB 0225 4238 04

Wijkfonds wijkgemeente Burgwalkerk: t.n.v. wijkfonds Burgwalkerk, rekeningnummer NL 59 SNSB 0909 0600 10

Wijkfonds wijkgemeente Open Hof: t.n.v. wijkfonds Open Hof, rekeningnummer NL79 INGB 0002 8650 45

Wijkfonds wijkgemeente Westerkerk: t.n.v. Kas wijkgemeente Westerkerk, rekeningnummer NL23 SNSB 0961 7327 25