Commissies Cie Avondgebed 9 juli 2010
 

Al 40 jaar wordt tussen september en Pinksteren het Oecumenisch Avondgebed gehouden. Dit vindt steeds plaats op de vrijdagavond om 19.30 uur in de aula van de Theologische Universiteit aan de Broederweg. In deze diensten komt men bijeen om samen stil te zijn, te luisteren, te zingen en te bidden voor de noden van kerk en samenleving.

Het Avondgebed wordt geleid door de commissieleden, de geregelde bezoekers of door predikanten of priesters uit de omgeving. U bent allen van harte welkom bij dit Avondgebed.