Commissies Archiefcommissie 9 juli 2010
 

Archivaris: Marhilde Wessels-Bierling, Motet 4, 8265 RJ, 038-3311955, e-mail:

Overige leden: Albert Kneepkens, André Bos en Sam Hörchner.

De oud-archivaris Jaap van Gelderen doet dienst als adviseur.

Voor het raadplegen van de archieven dient men contact op te nemen met de archivaris.

De belangrijkste taken van de archiefcommissie zijn:

  • erop toezien dat de archieven die bij diverse organen en commissies zijn worden bewaard en daarvoor spelregels opstellen;
  • zorgen dat periodiek de archieven in het zgn. dynamisch archief in de Burgwalkerk terecht komen;
  • de archieven ordenen (zien wat bewaard moet worden en zaken vernietigen);
  • de geschoonde archieven beschrijven en ze daarna overbrengen naar het gemeentelijk archief.

Klik voor richtlijnen archiefbeheer op onderstaande link.

Richtlijnen archiefbeheer (pdf, 333 kB)